Thép tấm chịu nhiệt Q245RThép tấm chịu nhiệt Q245R

Thép tấm chịu nhiệt Q245R

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật thép tấm chịu nhiệt Q245R:

  • Thép tấm Q245R dày 6mm 2-12m x 1.5-4.8m
  • Thép tấm Q245R dày 10mm 2-12m x 1.5-4.8m
  • Thép tấm Q245R dày 14mm 2-12m x 1.5-4.8m
  • Thép tấm Q245R dày 16mm 2-12m x 1.5-4.8m
  • Thép tấm Q245R dày 18mm 2-12m x 1.5-4.8m