Thép tấm chịu nhiệt A515Thép tấm chịu nhiệt A515

Thép tấm chịu nhiệt A515

Liên hệ

Bảng quy cách của thép tấm chịu nhiệt A515:

  • Thép tấm A515 dày 6mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 8mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 10mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 12mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 14mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 16mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 18mm 6-12m x 1.5-3m
  • Thép tấm A515 dày 20 mm 6-12m x 1.5-3m