Ống thép đúc C20Ống thép đúc C20

Ống thép đúc C20

Liên hệ

Thông số của ống thép đúc C20, DN50:

  • DN50 60,3 x 1,65 x SCH5 2,39
  • DN50 60,3 x 2,77 x SCH10 3,93
  • DN50 60,3 x 3,18 x SCH30 4,48
  • DN50 60,3 x 3,91 x SCH40 5,43
  • DN50 60,3 x 5,54 x SCH80 7,48
  • DN50 60,3 x 6,35 x SCH120 8,44
  • DN50 60,3 x 11,07 x XXS 13,43