Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - VĂN HÓA VÀ TRIẾT LÝ KINH DOANH   Hình ảnh: Văn phòng công ty Coore Phần Thiết Bị Áp Lực Đông Anh 1.1   Tầm nhìn - Bằng khát vọng tiên phong cùng …

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1.     Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC PHÒNG BAN Hội đồng quản trị: 03 Thành viên Chủ tịch HĐQT: Chế Minh Chương Ủy viên: -        Nguyễn Thị …

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tựu đạt được:  Trong suốt quá trình phát triển định hướng thương hiệu bền vững, DPE đã đạt được những thành tựu nhất định: - 2006-2009: ISO 9001÷2000 - 2008: danh hiệu Doanh nghiệp Việt Nam …

Năng lực Nhà sản xuất

Năng lực Nhà sản xuất

Hình ảnh: Xưởng sản xuất Công Ty Thiết Bị Áp Lực Đông Anh 1. Lịch sử hình thành và phát triển:  - Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vật tư Thiết bị của Xí nghiệp Sản Xuất và Dịch vụ Vật tư Đông Anh …

CATALOG – BROCHURE

CATALOG – BROCHURE

CATALOG - BROCHURE: Tải xuống Catalog - Brochure: là cuốn tài liệu được Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh biên soạn nhằm giới thiệu Công ty với Quý khách hàng. Bao gồm sơ lược quá trình …