Ghi lò thanhGhi lò thanh

Ghi lò thanh

Liên hệ

Thông số ghi lò thanh ( dùng cho nồi nằm):

 • Ghi thanh 500 x 370mm
 • Ghi thanh 550 x 215mm
 • Ghi thanh 630 x 105mm
 • Ghi thanh 665 x 105mm
 • Ghi thanh 680 x 105mm
 • Ghi thanh 680 x 145mm
 • Ghi thanh 690 x 145mm
 • Ghi thanh 700 x 105mm
 • Ghi thanh 710 x 105mm
 • Ghi thanh 820 x 145mm
 • Ghi thanh 730 x 105mm
 • Ghi thanh 750 x 105mm
 • Ghi thanh 910 x 80mm
 • Ghi thanh 915 x 145mm
 • Ghi thanh 920 x 105mm
 • Ghi thanh 920 x 145mm
 • Ghi thanh 1000 x 120mm
 • Ghi thanh 1000 x 145mm
 • Ghi thanh 570 x 110mm