Bình áp lực

Bình chứa khí hóa lỏng LPG

Bình chứa khí hóa lỏng LPG

BÌNH CHỨA KHÍ HÓA LỎNG LPG 1. Công dụng của bình LPG: - Bình dùng để chứa và phân phối khí hoá lỏng LPG - Bình được bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao. 2. Vật liệu chế tạo: Chế tạo …

Bình chứa khí, bình áp lực, bình khí nén

Bình chứa khí, bình áp lực, bình khí nén

BÌNH CHỊU ÁP LỰC - BÌNH CHỨA KHÍ - BẢO HÀNH 39 THÁNG DUY NHÂT TẠI VIỆT NAM Tiêu chuẩn kỹ thuật Bình (Bồn) chứa khí - Bình chịu áp lực do Công ty CP Thiết bị áp lực Đông Anh thiết kế, chế tạo theo …

Tổng quan bình áp lực

Tổng quan bình áp lực

TỔNG QUAN VỀ BÌNH ÁP LỰC - BÌNH CHỊU ÁP LỰC    1. Bình áp lực - Bình chịu áp lực là gì  (pressure vessels, pressure tanks, air tanks)?- Bình chịu áp lực là một thiết bị dùng để chứa và chuyên chở môi …