Giới thiệu

 Tên đầy đủ                             : CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH

Tên giao dịch                         : Dong Anh Pressure Equipment J.S company
Tên viết tắt                             : DPE.,JSC
Mã số thuế                             : 0101341366
Người đại diện pháp luật     : Ông Chế Minh Chương. Chức vụ: Tổng Giám đốc
Trụ sở chính công ty            : Số 21- 22 - 23 dốc Vân, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Website                                  : www.noihoidonganh.com – lohoidonganh.com
Email                                      : info@noihoidonganh.com 

Điện thoại                              : 024.39610170 / 024.39611397 / Fax : 024.39610022

Hotline                                   : 097.9208509 / 098.1262288

Ý kiến khách hàng

Tin tức